ADAVIAC

Neix ADAVIAC, l'Associació d'Advocats de Víctimes d'Accidents de Catalunya

Entre els principals objectius de l'Associació:

  • Defensar i protegir els drets de les víctimes d'accidents de circulació i d'altres fets generadors de responsabilitat civil.
  • Intercanviar coneixements i eines per a exercir l'especialitat jurídica amb les màximes garanties d'èxit.
  • Col·laborar amb altres associacions amb interessos anàlegs i entre els membres de la mateixa associació.
  • Lluitar contra la competència deslleial i les males pràctiques en el sector.
  • Internacionalitzar les problemàtiques del sector, cercant col·laboracions i sinèrgies fora de les nostres fronteres.